Winstbox

Er komt geen aparte box voor ondernemers in de inkomstenbelasting, de zogenoemde (winst)box 4. Het kabinet ziet af van de winstbox, omdat zo’n box te ingewikkeld is, teveel nieuwe wetgeving vergt, en geen duidelijke voordelen biedt. Het verschil in belastingheffing over het winstinkomen van ondernemers en het looninkomen van werknemers wordt nader onderzocht, met een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO).