Termijnen opleggen aanslagen

De bestaande aanslagtermijn voor het opleggen van definitieve aanslagen
en navorderingsaanslagen voor de inkomstenbelasting wordt verkort van drie jaar naar binnen 15 maanden. Navorderingsaanslagen gaan terug van vijf jaar naar 3 jaar. Dit
geldt echter voor alle gevallen die niet van doen hebben met ‘te kwader trouw’
en dergelijke. De aanslagtermijn gaat lopen vanaf de dag dat de aangifte is
ingediend.