Doorbetaald loonregeling dga’s

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen onder omstandigheden bij aanvang af voorkomen dat zij meer inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) betalen dan het maximumbedrag (€ 2.873, jaar 2013) dat geheven kan worden. Het betreft de dga’s met meerdere eigen bv’s, die bij die bv’s in dienstbetrekking werkzaam zijn en niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft in antwoord op Tweede Kamervragen hierover aangegeven hoe dat in zijn werk gaat. Onder gebruikmaking van de ‘doorbetaaldloonregeling’ kan al bij de inhouding rekening worden gehouden met het maximumbijdrageloon. De doorbetaaldloonregeling houdt in dat één van de bv’s het totale bedrag aan genoten loon uitbetaald, óók namens de andere bv’s. Zo betaalt een dga die in dienst is bij bijvoorbeeld drie bv’s en per bv € 50.000 aan loon verdient onder gebruikmaking van de doorbetaaldloonregeling, niet 3x 5,65% x € 50.000 = € 8.475 aan bijdrage Zvw, maar 1x 5,65% x € 50.853 (maximumbijdrageloon) = € 2.873. De doorbetaaldloonregeling kan de dga toepassen bij zowel gelieerde als niet gelieerde bv’s.

Bron: Ministerie van Financiën, 26-2-2013, nr. DGB/2013/844 U