Handboek loonheffingen

De Belastingdienst deelt mede dat het ‘Handboek Loonheffingen 2013’ vanaf heden via haar website verkrijgbaar zijn.