Einde levensloopregeling

Hebt u een levensloopregeling? Volgens de voorstellen in het Belastingplan 2013 kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslagen. Was uw tegoed op 31 december 2011 minder dan € 3.000? Dan telt dit bedrag mee als inkomen voor 2013. Uw toetsingsinkomen wordt hierdoor hoger en uw toeslag lager. Was uw tegoed op 31 december 2011 € 3.000 of meer? Dan kunt u dit bedrag of een deel ervan door uw werkgever laten uitbetalen tot en met 31 december 2021. Het bedrag dat u laat uitbetalen, telt mee als inkomen voor het jaar waarin u dit laat uitbetalen.