Startersleningen

Huizenkopers kunnen de rente van een starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) ook na 2012 onder de huidige voorwaarden aftrekken. Vanaf 2013 is alleen de rente op hypotheken die maandelijks worden afgelost nog aftrekbaar maar er wordt hierop alsnog een uitzondering gemaakt voor startersleningen. Bovendien stelt het Rijk nog eens 20 miljoen euro beschikbaar voor startersleningen. De regeling is opgenomen in een conceptbesluit startersleningen.