Arboregels Het Nieuwe Werken

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van hun personeel, ook als ze thuiswerken. Voor thuiswerken geldt al een lichter arbo-regime; de werking hiervan is nu uitgebreid naar de andere werkplekken, zoals de trein of horeca-gelegenheid. Om de werkgever praktisch op weg te helpen is de handreiking ‘Het Nieuwe Werken’: hoe blijf je er gezond bij? gemaakt. Deze is te downloaden via: Het Nieuwe Werken.