Suppletieformulier

Het is verplicht om de suppletieaangifte te doen zolang de naheffingstermijn loopt, dus gedurende vijf jaar na het jaar waarover u suppletie moet doen. De Belastingdienst kan een boete opleggen, als dit niet gebeurt. De suppletieaangifte kan met twee formulieren: de ‘Suppletieaangifte omzetbelasting tot en met 2009’en de ‘Suppletieaangifte vanaf 2010’.