Gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen stijgt in
2012 met € 1.000 naar € 42.000 per jaar. Het gebruikelijk loon is van toepassing op aandeelhouders met een aanmerkelijk belang. Daarvan is sprake als de directeur-grootaandeelhouder  (of zijn partner) minstens 5% van de aandelen van de vennootschap heeft, minstens 5% rechten heeft om aandelen te kopen of minstens 5% winstbewijzen of stemrecht heeft. In dat geval moet de dga een loon krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Bovendien mag zijn loon in 2012 niet lager uitvallen dan € 42.000 per jaar. Nu is dat nog € 41.000.