Categorie: Algemeen

corona: NOW 3 regeling

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tussen begin juni en eind september 2020. NOW 2 aanvragen kan niet meer. NOW 3 aanvragen is mogelijk vanaf 16 november. De NOW 3 heeft andere voorwaarden dan zijn voorganger en loopt door tot 30 juni 2021. Zie voor meer informatie site van de Kamer van Koophandel.

Belastingplan 2021

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 15 september 2020 de begroting voor 2021 aan de Tweede Kamer gepresenteerd en ter behandeling aangeboden. U vindt de voorgestelde veranderingen voor onder andere belastingen en toeslagen op rijksoverheid.nl.

Online bijzonder uitstel van betalingen

Bent u ondernemer en is uw bedrijf in de problemen door de coronacrisis? Dan kunt u met een online formulier bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden. Hebt u na die 3 maanden nog langer uitstel nodig? Dan kunt u met hetzelfde formulier een verzoek doen om het bijzonder uitstel van betaling te verlengen [bron: Belastingdienst]. Als u verlening aanvraagt en uw belastingschuld is meer dan € 20.000 moet u aanvullende gegevens verstrekken waaronder een liquiditeitsprognose en een verklaring van een derde-deskundige.

Beperking MKB winstvrijstelling vanaf 2020

De mkb-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit 1 of meer ondernemingen. De vrijstelling bedraagt 14% van de winst waarmee de fiscale winst verlaagd wordt, waardoor u minder belasting verschuldigd bent. Vanaf 1 januari 2020 vindt een beperking op de mkb-winstvrijstelling plaats. Als de ondernemer een inkomen
heeft dat hoger is dan € 68.507, treedt een afbouw op van het tarief waartegen de MKB-winstvrijstelling in mindering gebracht wordt. Deze afbouw is in 2020 gesteld op 3,5%. Tot 2023 zal dit jaarlijks gebeuren. Vanaf 2023 zal het tarief 37,10% zijn.

corona: Tegemoetkoming Vaste Lasten

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Urencriterium zzp’ers tijdens corona

Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) moet u als zzp’er voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming. Door de coronacrisis kunt u in 2020 misschien niet voldoen aan dit criterium. En dan zou u niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten. Lees verder

Vaste werknemersvergoedingen

Krijgen uw werknemers een vaste vergoeding van u, bijvoorbeeld reiskostenvergoeding of een lunchvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen. Lees verder

Fiscale coronareserve

Een verlies over 2020 kunt u verrekenen met de winst over 2019 (carry back). Maar dat kan pas nadat u aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet u al een definitieve aanslag over 2019 hebben gekregen. Er kan dus veel tijd overheen gaan voordat u het verlies echt kunt verrekenen. Daarom mag u het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 aftrekken. U doet dat door een zogenoemde coronareserve te vormen [bron: Belastingdienst]. Lees verder

Maximaal lenen bij eigen vennootschap

Directeur groot aandeelhouders die meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen vennootschap, gaan hierover belasting betalen. De eerder aangekondigde maatregel gaat vanwege de coronacrisis een jaar later ingevoerd worden dan eerder was gepland, namelijk per 2023. De peildatum zou voor de Belastingdienst dan voor het eerst 31 december 2023 worden. De lening ten behoeve van de eigen woning blijft vooralsnog buiten schot.

WKR vrije ruimte tijdelijk verhoogd

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) gaat in 2020 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, verhoogt het kabinet de vrije ruimte van de WKR naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. De eenmalige verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2020. Per 1 januari 2020 werd deze vrije ruimte al verhoogd van 1,2% naar 1,7% voor de eerste € 400.000.