UBO bestaande organisatie registratie 27 maart 2022

Iedere organisatie heeft 1 of meer UBO’s. UBO’s zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof, of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting. Sinds 27 september 2020 moeten organisaties UBO’s inschrijven. Voor het melden van een UBO van een op of na 27 september 2020 opgerichte BV geldt een termijn van zeven dagen. De bestuurder van een al bestaande BV heeft achttien maanden de tijd om de UBO(‘s) te melden bij de KvK. De uiterste datum is dus 27 maart 2022. Moet jouw organisatie opgave doen? [bron: Kamer van Koophandel].