Termijnen opmaken jaarrekening

In het op 3 september jl. door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel zijn onder meer de publicatietermijnen voor het opmaken van jaarrekeningen gewijzigd. Voor rechtspersonen die onder Titel 9 BW 2 vallen is de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen terug gebracht van 11 naar 10 maanden.

Het gevolg is dat de standaard termijn voor publicatie ook met een maand is teruggebracht van 13 naar 12 maanden (dus uiterlijk 31 december opvolgend jaar). Wanneer alle aandeelhouders ook bestuurder zijn betekent het ondertekenen van de jaarrekening door alle bestuurders ook het goedkeuren van deze jaarrekening waarna deze binnen acht dagen gepubliceerd moet worden. Dit betekent dat hier de uiterste publicatietermijn van de jaarrekening vóór 8 november van het opvolgende jaar ligt.

Deze nieuwe regels zijn van toepassing op boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen. Echter, wanneer al over boekjaar 2015 gebruik gemaakt wordt van andere bepalingen uit de nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld door het kleine regime toe te passen op basis van de nieuwe grensbedragen of gebruik te maken van het micro entiteiten regime, dan moet ook deze kortere publicatietermijn al over het boekjaar 2015 worden toegepast.

Dit wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen waarna de ingangsdatum zal worden gepubliceerd.