Depotstelsel

De Belastingdienst heeft onlangs besloten de G-rekeningen te continueren en toekomstbestendig te maken. Daarover is met de banken overeenstemming bereikt. Het depotstelsel gaat niet door. De continuering van de G-rekeningen betekent dat de huidige werkwijze omtrent vrijwaring voor het bedrijfsleven door storting op de G-rekening ongewijzigd blijft. Ook de doelgroepen blijven ongewijzigd.