Jaarlijks archief: 2014

box-hoppen

Volgens de Belastingdienst zijn er jaarlijks enkele honderden mensen die grote bedragen tegen het einde van het kalenderjaar van hun bankrekening opnemen om dit aan het begin van het volgende jaar weer terug te storten. De Belastingdienst stuurt deze zogenaamde ‘saldinisten’ een brief om hen erop te wijzen dat contant geld, boven een bepaald bedrag, ook in box 3 moet worden aangegeven. Lees verder

EU lidstaten wisselen gegevens uit

In de strijd tegen belastingfraude en -ontduiking gaan Europese landen meer gegevens automatisch uitwisselen. De 28 EU-lidstaten hebben tijdens een Ecofin-bijeenkomst op 14 oktober 2014 afgesproken dat ze ook winsten uit bijvoorbeeld dividend of rente gaan doorgeven aan elkaars belastingautoriteiten. Op dit moment wisselen landen al gegevens uit over spaartegoeden.

Schenkingsvrijstelling eigen woning niet verlengd

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 100.000 is per 1 oktober 2013 ingevoerd als een tijdelijke maatregel om het herstel op de woningmarkt te bevorderen. Lees verder

Btw-teruggaaf niet op uw naam

Vanaf 1 januari 2015 vervalt de verplichting dat uw btw-teruggaaf op uw rekeningnummer moet worden uitbetaald. Tot die tijd kunt u aan de Belastingdienst een verzoek doen om uw btw-teruggaaf uit te betalen op een rekeningnummer dat niet op uw naam staat.

Deelnemen aan de mini One Stop Shop-regeling

Telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten worden vanaf 1 januari 2015 belast in het land waar uw klant woont. Wilt u geen gebruikmaken van de regeling? Dan moet u zich in alle lidstaten waar uw klanten wonen, registreren, aangifte doen en btw betalen. Om te voorkomen dat u zich in elke EU-lidstaat waar u digitale diensten levert moet registreren, wordt vanaf 1 januari 2015 de mini One Stop Shop-regeling ingevoerd. U kunt dan via 1 EU-lidstaat uw btw-melding doen en EU-btw betalen.

Handboek loonheffingen

De Nieuwe versie ‘Handboek Loonheffingen 2014’ is gepubliceerd door de Belastingdienst.

Prinsjesdag 2014

Op 16 september 2014 (Prinsjesdag) heeft de regering haar plannen voor 2015 bekendgemaakt. U vindt hier de Troonrede, de Miljoenennota 2015, Rijksbegroting 2015 en de bijbehorende informatie.

Werknemerspensioen

De wijzigingen binnen de pensioenwetgeving van 2014 en 2015 treffen niet alleen de pensioenregeling van de DGA maar ook die van de ‘gewone’ werknemer. Deze pensioenregelingen moeten worden getoetst aan het nieuwe fiscale kader van de Wet Versobering pensioen. Daarnaast verandert voor beschikbare premieregelingen ook de wijze van financieren. Vanaf 2015 moeten deze regelingen uitgaan van een  netto premiestaffel  voor de opbouw pensioenkapitaal met daarnaast een opslag voor kosten en risicodekking.

Bijtelling bestelauto

Bij een bestelauto vindt geen bijtelling voor privégebruik plaats indien deze uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen. De werknemer van het bedrijf heeft een ‘verklaring geen privégebruik auto’. Er vond dan ook geen bijtelling plaats. Echter de werknemer kon geen rittenadministratie overleggen waaruit bleek dat er minder dan 500 km privégebruik was. Lees verder

Kilometeradministratie

Is uw kilometeradministratie onvolledig en onnauwkeurig, dan kan de Belastingdienst u een vergrijpboete van 100% opleggen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft laten weten dat hij deze hogere boete wil blijven handhaven, ondanks een recente uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Lees verder