Jaarlijks archief: 2012

Informatieverplichting

Op Prinsjesdag zijn wijzigingsvoorstellen voor de hypotheekrenteaftrek gepresenteerd.  Eén van deze wijzigingsvoorstellen ziet op de informatieverplichting als een persoon een lening aangaat bij een persoon/lichaam, die/dat op grond van de wet geen informatieplicht tegenover de Belastingdienst heeft, bijvoorbeeld ouders of de eigen BV. Lees verder

IBAN 1 februari 2014

Het is de bedoeling dat er in Europa één gezamenlijk betaalmarkt ontstaat, zodat men in het gebied overal op dezelfde manier kan betalen. Anders gezegd: er komt een Single Euro Payments Area (SEPA). In dat kader dienen alle bedrijven en ook particulieren uiterlijk per 1 februari 2014 een IBAN  te gebruiken. Vooral voor bedrijven  is het belangrijk dat men op tijd de nodige maatregelen neemt om over te kunnen gaan op de nieuwe standaard.

Ontslagvergoeding

Krijgt u een ontslagvergoeding? Dan betaalt u daarover belasting. Hoe en wanneer u dat doet, hangt af van de manier waarop uw ontslagvergoeding wordt uitbetaald.

In de door de Belastingdienst opgestelde brochure over ontslagvergoeding leest u meer over de fiscale consequenties van uw ontslagvergoeding.

Geld lenen van uw BV

Als u eigenaar bent van een besloten vennootschap dan kunt u geld lenen van uw besloten vennootschap. De lening van de vennootschap aan moet wel voldoen aan zakelijke voorwaarden. U moet onder andere duidelijke afspraken maken over hoe en wanneer u de lening terugbetaalt. En natuurlijk moet u zich ook aan die afspraken houden. Als de lening niet voldoet aan zakelijke voorwaarden, heeft dat gevolgen voor de belasting die u en de vennootschap moeten betalen.

Alle informatie over dit onderwerp is door de Belastingdienst recent op een rijtje gezet, zie hiervoor de site van de Belastingdienst: geld lenen van uw bv.

Crisisheffing 2013

Werkgevers moeten in 2013 een eenmalige crisisheffing betalen van 16 procent over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonus) dat zij in 2012 aan een werknemer hebben betaald, voor zover dat loon hoger is dan € 150.000. De eenmalige crisisheffing treft uitsluitend de werkgevers van werknemers met inkomsten uit tegenwoordige arbeid. Andere belastingplichtigen met een inkomen boven de € 150.000 zoals ondernemers met een eenmanszaak of vermogende particulieren blijven buiten schot.

Staatssecretaris: aanvullende BTW vragen

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft aanvullende vragen beantwoord over de BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012. Op 6 augustus 2012 werden al de 14 meest gestelde vragen beantwoord. Daar zijn nu acht vragen bijgekomen (nr. 15 t/m 22). Daarin laat Weekers onder meer weten dat het klopt dat er twee verschillende overgangsregelingen zijn voor de (op)levering van onroerende zaken: er is een algemene overgangsregeling en daarnaast een specifieke overgangsregeling voor de (op)levering van aangekochte nieuwbouwwoningen. Weekers laat verder weten dat de overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen ook van toepassing blijft als een nieuwe aannemer de rechten en verplichtingen overneemt die voortvloeien uit de vóór 28 april 2012 gesloten koop-/aanneemovereenkomst tussen een particulier en een aannemer die daarna failliet is gegaan. Over de uitvoering van het overgangsrecht kunnen ondernemers volgens Weekers praktische afspraken maken met de inspecteur van de Belastingdienst. Lees verder

Controle btw-identificatienummers

Vanaf 1 oktober 2012 kunt u terecht op de internetsite van de  Europese Commissie voor de controle van de geldigheid van  een btw-identificatienummer, of naam adres en woonplaats van uw klant, meldt de Belastingdienst. Lees verder

21% btw

Inleiding (download de notitie 21% btw verhoging)
De fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks hebben ingestemd met het pakket dat hun fractieleiders op 26 april 2012 hebben gesloten over bezuinigingen en hervormingen de komende jaren. De verhoging van het algemene btw-tarief van 19% naar 21% is onderdeel van dit begrotingsakkoord. Het lage btw-tarief van 6% blijft gehandhaafd. De verhoging zou per 1 oktober 2012 moeten ingaan. In eerste instantie zouden de wijzigingen logischerwijs per 1 januari 2013 ingaan, maar minister de Jager wil haast maken. Voor bedrijven betekent dit dat zij zich op deze wijziging moeten voorbereiden. De btw-verhoging kan een effect hebben op de prijsstelling van producten, maar betekent ook een hogere kostenpost voor bedrijven die geen volledig aftrekrecht hebben. Ook moet de aanpassing worden verwerkt in de boekhoudsystemen. Lees verder

SBR

Na de noodzakelijke vervanging van DigiNotar certificaten, staat een nieuwe uitdaging te wachten voor de gebruikers en leveranciers van fiscale software. Standard Business Reporting (SBR) is vanaf 1 januari 2013 verplicht als exclusieve aanlevermethode voor een aantal rapportages aan de overheid, waaronder de Belastingdienst.

Wijziging publicatie ANBI’s

De namen van instellingen die de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft aangewezen, kunt u vanaf 1 augustus 2012 alleen nog via het programma ANBI opzoeken: ANBI programma. De PDF-bestanden met de namen van de ANBI’s publiceert de Belastingdienst vanaf die datum niet meer. De informatie over de ANBI’s die u kunt raadplegen met het programma ANBI opzoeken is dezelfde informatie als in de PDF-bestanden. Het programma wordt bovendien elke 14 dagen geactualiseerd.