Uitstel btw

U krijgt per 1 januari 2013 de mogelijkheid, op schriftelijk of telefonisch verzoek, om bij de Belastingdienst uw btw afdracht uit te stellen met maximaal vier maanden. Het uitstel geldt tot een bedrag van € 20.000. Voorwaarden zijn dat er geen belastingaanslagen openstaan waarvoor al dwangbevelen zijn afgegeven. Ook mag er geen sprake zijn van aangifteverzuim en openstaande oninbare belastingschulden. Daarnaast kunt in aanmerking komen voor een betalingsregeling met een langere looptijd. Een versoepeling is dat u hiervoor niet meer hoeft aan te tonen dat uw betalingsproblemen voortkomen uit de crisis.